Програма лояльності

Офіційні правила програми лояльності ресторану «Старе Місто»

Дані правила визначають офіційні умови участі у програмі лояльності ресторану «Старе Місто» та обсяг прав та зобов’язань Організатора та Учасника програми.

1. Основні поняття та терміни

1.1. . «Організатор» Програми — суспільство, яке має виняткові права управління та розвитку Програми, та його уповноважені представники.

1.2. «Програма» — накопичувальна програма лояльності, яка є комплексом дій та заходів, що дозволяє учасникам Програми купувати продукцію/послуги на спеціальних умовах. Програма діє в ресторанах-учасниках, список яких визначається та може змінюватися Організатором Програми.

1.3. «Учасник» Програми – фізична особа, суб’єкт персональних даних, який виявив бажання брати участь у Програмі шляхом заповнення Анкети учасника, згоден з умовами Програми відповідно до встановлених Правил, а також дозволяє збирати, зберігати, обробляти та передавати надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних і чия участь підтверджена Організатором.

1.4. «Заклад-учасник» Програми – суб’єкт підприємницької діяльності (Ресторан), який підтвердив свою участь у Програмі, згоден з Правилами Програми і здійснює обслуговування Учасників Програми у залі ресторану.

1.5. «Ідентифікатор» – номер мобільного телефону, який Учасник вказав під час реєстрації у Програмі та/або пластикова Карта СТАРЕ МІСТО. Ідентифікатор служить для ідентифікації особи як Учасника Програми з метою визначення його права на отримання продукції/послуг на спеціальних умовах, а так само для нарахування, накопичення і використання (списання) балів.

1.6. «Бал» — облікова одиниця, що нараховується на рахунок Учасника згідно з Правилами Програми, встановленими Організатором та/або Рестораном-учасником Програми, та яка списується при отриманні Учасником продукції/послуг на спеціальних умовах.

1.7. «Рахунок» — сукупність даних в інформаційній обліковій системі Програми Організатора про транзакції нарахування та списання балів Учасника.

2. Правила участі та реєстрації у Програмі

2.1. З правилами Програми можна ознайомитись на сайті СТАРЕ МІСТО.

2.2. Дана Програма є безстроковою та діє виключно в залах Закладах-учасниках.

2.3. Програма є незалежним проектом і не підсумовується з іншими акціями, знижками, спеціальними пропозиціями, а також іншими дисконтними, бонусними та накопичувальними програмами.

2.4. Учасниками програми можуть стати фізичні особи, які досягли віку 18 років.

2.5. Стати Учасником програми лояльності можна шляхом заповнивнення Анкети в одному з «Закладів-учасників».

2.6. На один Ідентифікатор (номер телефону/карта) може бути зареєстрований тільки один учасник Програми лояльності. 2.7. Учасник Програми має право використовувати бали при здійсненні покупок лише у разі заповнення всіх обов’язкових полів анкети та після обробки отриманих даних Організатором Програми.

2.8. Якщо фізична особа з Правилами Програми згідна, то заповнена та підписана такою особою Анкета передається адміністратору ресторану. Заповнена анкета та підпис Учасника в ній підтверджує його бажання брати участь у Програмі, отримувати електронні листи, sms/Viber та електронні повідомлення, а також підтверджує те, що Учасник ознайомився з умовами та правилами Програми та приймає Угоду користувача.

2.9. Після передачі заповненої та підписаної Анкети адміністратору Ресторана-учасника Учасник отримує одну пластикову Карту на умовах, визначених Правилами Програми. Отримання та подальше застосування пластикової картки для нарахування чи використання балів обов’язковим. При цьому Організатор Програми також залишає за собою право відмовити фізичній особі у видачі та/або реєстрації Карти на власний розсуд.

2.10. Після завершення процесу реєстрації та активації бонусного рахунку у Програмі починається нарахування та списання балів. Про кількість балів на рахунку Учасника можна дізнатися у Ресторані-учаснику при наданні пластикової Карти адміністратору Ресторана-учасника.

2.11. Ідентифікатор — картка, номер телефону чи бали не є платіжним засобом або грошовою (валютною) одиницею і не можуть бути використані для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.12. Програма розрахована виключно для особистого користування Учасника. Бали Програми не можна передавати, продавати, переводити (перевести в грошовий еквівалент).

2.13. Датою початку участі у Програмі є дата першої транзакції в із застосуванням пластикової картки.

2.14. Рахунок активний протягом терміну дії Програми, крім випадків блокування або анулювання. Рахунок є власністю Організатора Програми та може бути вилучений/анульований у Учасника (виключено з Програми) у разі порушення Правил Програми, втрати Карти або Номера телефону Учасником, пошкодження чи некоректної поведінки Учасника на розсуд Організатора.

2.15. Для блокування та відновлення рахунку, у разі заміни, втрати, пошкодження або для розблокування Карти Учаснику необхідно звернутися до Адміністратора закладу Після уточнення персональних даних Учасника, рахунок буде заблоковано, період дії накопичених балів не зупиняється. Протягом 3-х днів бали відновлюються на нову карту або новий номер телефону.

2.16. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, які проводяться за рахунком Учасника або його Карти.

3. Персональні дані Учасника

3.1. Реєстрація в Програмі лояльності означає, що Учасник ознайомився з умовами Угоди користувача та повністю та беззастережно згоден з ними, у тому числі в частині надання згоди ресторану «Старе місто» на обробку персональних даних Користувача на умовах, зазначених у розділі 8 Угоди, та в частині надання згоди ресторану «Старе місто» на отримання e-mail, sms та інших видів розсилок інформаційного та рекламного змісту, у тому числі від Партнерів ресторану «Старе місто».

4. Права та обов’язки Організатора Програми

4.1. Програма є власністю Організатора.

4.2. Організатор має право призупинити або зупинити/закрити Програму частково або повністю, скасувати або змінити Правила та умови Програми, строки та порядок роботи Програми, способи та кількість нарахування і списання балів на власний розсуд шляхом розміщення інформації на сайті tarantino-family.com. У разі закриття програми всі бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 1 (одного) місяця після розміщення відповідної інформації на вищевказаних сайтах.

4.3. Організатор має право відмовити у реєстрації в Програмі/використанні рахунку, заблокувати або припинити її дію у таких випадках:

• використання або спроба використання Ідентифікатора у спосіб, що не відповідає умовам Програми, Правил Програми або законодавству України;

• підозри у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі або використання Ідентифікатора;

• закриття, призупинення Програми, зміна Правил чи умов Програми. Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, що виникають внаслідок таких дій.

4.4. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та Правил.

4.5. Організатор періодично може інформувати Учасника про нараховані бали, акції та інші заходи у Ресторанах-учасниках. Організатор не несе відповідальності за брак повідомлення Учасникам.

4.6. Організатор програми не несе відповідальності за несанкціоноване використання Ідентифікатора Учасника третіми особами.

4.7. Організатор Програми залишає за собою право на власний розсуд змінювати правила, умови, терміни та порядок роботи Програми та Ідентифікатора, способи та кількість нарахування та списання балів шляхом розміщення інформації на сайті www.staremisto.kiev.ua

4.8. Організатор Програми та Ресторани-учасники не несуть відповідальності за технічні збої, що виникли в роботі Програми або при використанні карток, але при цьому докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення нормальної роботи.

5. Права та обов’язки Учасника

5.1. Учасник має всі права захисту своїх персональних даних відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства України.

5.2. Учасник може змінити/доповнити свої персональні дані, а також заблокувати свій Рахунок, відмовитися від участі у Програмі шляхом звернення до Організатора за телефоном Контактного Центру ресторану «Старе місто» (097) 461 17 27. 5.3. Учасник надає Організатору, Ресторану-учаснику або Партнеру Програми право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного та/або інформаційного характеру поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS/Viber.

5.4. Учасник може будь-якої миті відмовитися отримувати інформацію по вищенаведених каналах комунікації, попередньо повідомивши про це Організатора за телефоном 097-461-17-27

5.5. Учасник може припинити свою участь у Програмі в будь-який момент, попередньо повідомивши про це Організатора за телефоном Контактного Центру ресторану «Старе місто» (097) 461 17 27. Після того, як Організатор отримає повідомлення про відмову, членство Учасника у програмі припиняється, картка а бали анулюються.

5.6. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6. Правила нарахування та накопичення балів

6.1. Учасник Програми при оплаті замовлень накопичує бали, які можуть бути використані наступного дня у залах Ресторанах-учасниках.

6.2. При нарахуванні/списанні (використанні) балів: 1 бал еквівалентний 1 грн.

6.3. При використанні Рахунку бали нараховуються Учаснику на все меню кухні та напоїв при готівковому та безготівковому розрахунках у розмірі відсотку виданої дисконтної карти від загальної вартості страв та напоїв, за винятком випадків, описаних у п. 6.8 Правил.

6.4. При видачі Дисконтної карти з неї буде перераховуватися на Бонусний рахунок 5 % від суми чека, при досягненні суми покупок в 20000 грн., відсоток бонусів становитиме 10 % від суми чека.

6.5. Нарахування балів здійснюється виключно за власні покупки Учасника програми за умови обов’язкового надання власної пластикової картки або номера карти до моменту розрахунку.

6.6. Бали анулюються на рахунках 1 січня та 1 липня кожного року.

6.7. Після анулюються балів вони не підлягають подальшому використанню та/або відновленню.

6.8. Бали не нараховуються:

• за покупку подарункового сертифікату;

• на частину чека, оплачену балами;

• на частину чека, сплачену подарунковою карткою/сертифікатом;

• за наявності в замовленні промо та спеціальних пропозицій;

6.9. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування балів та перелік страв та напоїв, при купівлі яких бали не нараховуються.

6.10. Організатор має право списувати з Рахунку Учасника Програми бали, зараховані помилково, пов’язані з купівлею, яка була скасована, у разі скасування чека, а також у разі виявлення шахрайства та/або несумлінних дій із бонусним рахунком та/або балансом балів.

6.11. Бали зараховуються на рахунок Учасника Програми за умови, якщо для цього в Ресторані-учаснику є всі необхідні технічні та/або інші можливості: є інтернет-зв’язок, електроенергія, справно працює програмне забезпечення. У разі, якщо відсутні технічні та/або інші можливості для нарахування балів, застосовують знижку у розмірі відсотку бонусу карти замість нарахування бонусів (за умови, що учасник пред’явив бонусну Карту або верифікував Номер карти).

7. Списання/використання балів

7.1. Бали, які накопичені на Рахунку, можуть бути використані Учасником під час замовлення в залах Ресторанах-учасниках

7.2. Для списання/використання балів з Ідентифікатора, Учасник повинен: – у ресторані/залі – надати Карту/Номер телефону Учасника Програми та попередити офіціанта/оператора про бажання використовувати доступні бали до моменту закриття рахунку. Бали, які накопичені на Ідентифікаторі, автоматично списуються з рахунку Учасника при процедурі розрахунку.

7.3. Використання балів здійснюється за такою формулою: 1 бал = 1 гривня знижки.

7.4. Учасник може використовувати бали на Рахунку у розмірі, що не перевищує 50% від суми замовлення. При цьому на залишок суми рахунку, сплаченої готівкою, буде нараховано нові бали

7.5. Бали не можуть бути використані:

• за послуги розваги чи збитки майна;

• на купівлю подарункового сертифікату;

• у чеку, в якому є ручна знижка.

8. Інше

8.1. Запитання, зауваження та пропозиції щодо Програми лояльності ресторану «Старе Місто»,, Учасник Програми може оформити на сайті www.staremisto.kiev.ua або повідомити за телефоном Контактного Центру ресторану «Старе місто» (097) 461 17 27.

8.2. Учасник, у разі наявності у нього претензій до транзакцій (нарахування, використання та/або анулювання) балів на бонусному рахунку програми лояльності ресторану «Старе місто», має пред’явити такі претензії не пізніше 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту транзакції шляхом розміщення звернення на сайті www.staremisto.kiev.ua або повідомити за телефоном Контактного Центру ресторану «Старе місто» (097) 461 17 27. Всі звернення, які будуть повідомлені в пізніший термін, можуть бути розглянуті на особистий розсуд ресторану «Старе місто».

8.3. Спілкування Клієнта з операторами Контактного Центру має будуватися на засадах загальноприйнятої моралі та комунікаційного етикету. У разі застосування Клієнтом ненормативної лексики, образ, загроз – оператор Контактного Центру має право негайно припинити спілкування з таким Клієнтом.

© Ресторан "Старе місто"